Archiwum kategorii: Bez kategorii

Nowe statystyki servera w STAT4U

Wraz z nowym rokiem uru­cho­mi­li­śmy nowe sta­ty­styki naszego servera, tym samym porzu­ca­jąc bli­sko 10 letni, a przez to mało już wia­ry­godny zbiór infor­ma­cji cią­gnący się od mało odwie­dza­nej kie­dyś, pry­wat­nej strony Kwar­co­wego, zaha­cza­jący o szczyty jej popu­lar­no­ści i osta­tecz­nego upadku, … Czy­taj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Witaj w SkyBlueGroup~!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj